Studio & Ghi Âm

Loa Behringer 1C BK
Loa Behringer 1C-BK
Behringer Full Range Passive Loa Behringer 1C-BK
2,399,000₫
 • Công Suất: 100 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
Loa behringer b1030a
Loa Behringer B1030A
Behringer Full Range Active Loa Behringer B1030A
3,500,000₫
 • Công Suất: 75 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer b1031a
Behringer Full Range Active Loa Behringer B1031A
4,590,000₫
 • Công Suất: 70 W continuous, 100 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer b2030a
Behringer Full Range Active Loa Behringer B2030A
0₫
 • Công Suất: 70 W continuous, 125 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer b2031a
Behringer Full Range Active Loa Behringer B2031A
5,030,000₫
 • Công Suất: 140 W continuous, 265 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
Loa behringer CE500A-BK
Behringer Full Range Active Loa Behringer CE500A-BK
3,940,000₫
 • Công Suất: 80 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer k10s
Behringer Sub Đơn Active Loa Behringer K10S
9,570,000₫
 • Công Suất: 300 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
loa behringer k5
Behringer Full Range Active Loa Behringer K5
3,930,000₫
 • Công Suất: 150 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
loa behringer k6
Behringer Full Range Active Loa Behringer K6
5,600,000₫
 • Công Suất:150 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer k8
Behringer Full Range Active Loa Behringer K8
5,600,000₫
 • Công Suất: 150 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer media 40usb
Behringer Full Range Passive Loa Behringer Media40USB
2,900,000₫
 • Công Suất: 150 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer ms20
Behringer Full Range Passive Loa Behringer MS20
0₫
 • Công Suất: 2x10W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer ms40
Behringer Full Range Active Loa Behringer MS40
5,500,000₫
 • Công Suất: 2 x 20W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
behringer studio 50usb
Behringer Full Range Active Loa Behringer Studio50USB
4,800,000₫
 • Công Suất: 150 W peak
 • Hãng Sản Xuất:Behringer / Germany
 • Xem Hình Ảnh, Thông Tin Sản Phẩm
Loa Db Technologies Minibox K 162
Full Range Active Loa Db Technologies Minibox K 162
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Loa Db Technologies Minibox K 300
Full Range Active Loa Db Technologies Minibox K 300
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Loa Db Technologies Minibox k 70
Full Range Active Loa Db Technologies Minibox K 70
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Loa Db Technologies Minibox l 160d
Full Range Active Loa Db Technologies Minibox L 160D
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Loa Db Technologies Minibox l 80d
Full Range Active Loa Db Technologies Minibox L 80D
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Loa Db Technologies sub 28d
Sub Đơn Active Loa Db Technologies Sub 28d
0₫
Đang cập nhật nội dung....
Xem thêm 23 Studio & Ghi Âm